02 مارس 2020
مارس 2, 2020

شادکامی پایدار

0 دیدگاه

شادکامی پایدار

شادکامی پایدار یک حالت روحی و روانی پایدار است که نتایج مثبتی همچون: لذت بردن از زندگی،آرامش و نگاه مثبت به زندگی را به دنبال دارد. شادکامی، افکار، رفتار، تصمیم‌گیری‌ها و روابط انسان را عمیقا تحت تاثیر قرار می‌دهد.


راز بسیاری از ناکامی‌ها در زندگی

میان «مشکل داشتن در زندگی» با «مشکل داشتن با زندگی» تفاوت وجود دارد. همه انسان ها در زندگی مشکل دارند، ولی انسان موفق کسی است که با زندگی اش مشکل نداشته باشد و این کار مهارت خاص خود را می طلبد.

زندگی را نباید ساده انگاشت. زندگی پرستی پذیرفته نیست، ولی بی خیالی و بی برنامه بودن در زندگی نیز نتیجه خوبی نخواهد داشت. زندگی، پیچیده و پر رمز و راز است، ولی برای موفقیت در زندگی باید «مهارت زندگی کردن» را آموخت. راز بسیاری از ناکامی ها، ناکامی در مهارت های زندگی است. کسانی که مهارت زندگی کردن را ندارند، از زندگی خود نالان و ناراضی اند.

تعريف شادی

علمای علم روانشناسی براي اين موضوع، واژه شادكامی را درنظر مي‌گيرند. گاهي بعضي افراد شاد بودن را مرادف با خندان بودن درنظر مي‌گيرند. خندان بودن، يكي از حالت‌هاي شادي محسوب مي‌شود.

البته خود واژه شادي هم به طور تمام و كمال نمي‌تواند مفهوم درست اين موضوع را برساند. ولی واژه شادكامي يك واژه عميق‌تر و كامل‌تر است و طيف معنايی آن از كنارهم قرار گرفتن مؤلفه‌هايي رقم مي‌خورد و داراي چند جنبه است.

در واقع مي‌توانيم بگوييم كه شادكامی يك حالت روحی- روانی پايدار است كه نتيجه‌هاي مثبتی مانند لذت بردن از زندگی، آرامش و نگاه مثبت داشتن به زندگی را به دنبال دارد و مسلماً اين حالت و اين نتايج، همگی بر اعمال و افكار و تصميم‌گيری‌های انسان تأثير مي‌گذارد.

تعریف لذت

شادكامی با لذت تفاوت دارد. لذت، حالتی گذراست كه تحت شرايطی به وجود می‌آيد و بعضاً موقتی است. اما شادكامی حالتی پايدار و تأثيرگذار است كه خود منشأ حركاتي در فرد مي‌شود و از جهت همين تأثيرگذاري است كه روانشناسان به اين موضوع به عنوان يكي از موضوعات مهم مي‌پردازند.

كسی نيست كه از شادی بدش بيايد يا آن را نخواهد، اما در عرصه عمل گاهی افراد قدم‌هايي را برمي‌دارند كه به خيال خودشان، در مسير شاد بودن و شاد كردن خود برداشته‌اند، ولی درواقع بيشتر و بيشتر از آن دور شده‌اند. شادکامی پایدار از عوامل مهم در موفقیت انسان است.

شادکامی زمانی به دست می آید که زندگی انسان در مجموع، همراه با نشاط و خرسندی پایدار و بدون پی آمد منفی باشد. از این رو، شادی با شادکامی متفاوت است. در شادکامی، شادی و لذت آنی هم وجود دارد، ولی هر شادی را نمی توان تأمین کننده شادکامی دانست.

“آرگایل” که از صاحب نظران روان شناسی مثبت گراست، در بحث شادکامی تصریح می کند که شادکامی، تنها در سایه شادی ها و لذت های آنی به دست نمی آید و نیازمند داشتن احساس رضامندی و فقدان عواطف منفی است. “داینر” نیز در بحث بهزیستی روانی بر همین مطلب تأکید می کند.

شادکامی به شادی ها و لذت های آنی نیاز فوری دارد، به شرطی که پی آمد منفی نداشته باشد. آنی بودن این گونه لذت ها سبب منفی شدن آنها نیست، بلکه منفی بودن آنها به سبب پی آمدهای منفی آنان است. از این رو، در شادکامی از آن دسته شادی هایی که پی آمد منفی ندارند، استفاده می شود، هرچند لحظه ای باشند.»

بر اساس دیدگاه برخی صاحب نظران، شادکامی عبارت است از: